Projekt rozvoj zručností na podporu trhu práce

FENESTRA Sk, spol. s r.o.
rozvoj zručností na podporu trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Prijímateľ:
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
Názov projektu:
FENESTRA Sk, spol. s r.o. - rozvoj zručností na podporu trhu práce
Typ projektu:
dopytovo - orientovaný projekt
Trvanie projektu:
01/2023 – 11/2023
Výška nenávratného finančného príspevku:
141 791,24 €