Prejsť na obsah
CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU PRE ZÁKAZNÍKOV: 0800 100 808
Banner aktuality

FENESTRA Sk získala NFP pre projekt Vzdelávanie zamestnancov

Publikované 27.10.2010

FENESTRA Sk, spol. s.r.o dňa 1. 6. 2010 podpísala  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Sekcia riadenia ESFÚ. 


Názov prijímateľa: FENESTRA Sk, spol. s r.o


Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov


Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Miesto realizačných aktivít projektu: Zlaté Moravce, Poprad, Žiar nad Hronom


Trvanie realizácie projektu: 1.6.2010 – 31. 12.2011

Výška nenávratného finančného príspevku: 741 095,24 EUR

Ciele projektu: Zvýšenie kvality poskytnutých služieb spoločnosti FENESTRA Sk,
                       prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných na zvýšenie
                       vzdelanostnej úrovne zamestnancov

Cieľové skupiny: zamestnanci FENESTRA Sk, spol. s.r.o


Kontaktné údaje: kubickova@fenestrask.sk, www.fenestrask.sk


Aktuality
© 1997 - 2021 FENESTRA Sk, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené
Realizácia Fusion IS, s.r.o.