Prejsť na obsah
CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU PRE ZÁKAZNÍKOV: 0800 100 808
Banner aktuality

Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov na fakulte architektúry STU BA

Publikované 03.10.2011

Spoločnosť FENESTRA Sk v spolupráci s fakultou architektúry Technickej univerzity v Bratislave pripravila pre študentov FA STU v letnom semestri dizajnérsku súťaž. Hlavnou témou bol návrh materiálu – Referenčný book, ktorý bude obsahovať najdôležitejšie referencie  FENESTRA Sk. V súťažných podkladoch figurovali tri typy objektov (administratívne budovy, rezidenčné objekty, rodinné domy), ktorým študenti mali dodať finálnu podobu dizajnu. Motiváciou bola nie len zaujímavá finančná odmena, ale nepochybne i možnosť  získania novej skúsenosti  z práce na reálnom  zadaní, s akým sa študenti v  praxi budú stretať pravidelne.

O súťaž prejavilo záujem niekoľko študentov 4. ročníka, ktorí už od mája usilovne pracovali na ich predstave dizajnu. Odborným garantom zo strany fakulty bola Mgr. Art. Hedviga Harvánková, ktorá počas celého obdobia usmerňovala a navigovala študentov v ich práci.

Finálne návrhy dizajnu boli veľmi prekvapivé. Študenti okrem kreatívneho stvárnenia našich referencií navrhli i formát, väzbu a iné kreatívne prvky, ktoré dopĺňali ich celkovú  predstavu o danom materiály. Nasledovalo posúdenie jednotlivých prác, ktoré v niektorých prípadoch naozaj nebolo jednoduché . Všetky návrhy boli hodnotené na základe rovnakých kritérií:

-        Komplexná dizajnérska kvalita návrhu (autorská invencia, nápaditosť)

-        Reálnosť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia

-        Hospodárnosť a ekonomická primeranosť zvoleného riešenia

Po dlhej diskusii sa nakoniec  porota súťaže (zástupcovia FENESTRA Sk, zástupcovia FA STU) rozhodla odmeniť  dve práce, ktoré najviac vystihovali predstavu o dizajne Referenčného booku, ktorý bude nepochybne plniť reprezentatívne účely spoločnosti.

   OficiálVýhercovia: Matej Rudinský, Tomáš Ábelne vyhlásenie výsledkov a odmenenie študentov sa uskutočnilo 8. septembra 2011 na dekanáte FA STU v Bratislave. Výherné práce  patrili študentom Matejovi Rudinskému a Tomášovi Ábelovi, ktorým cenu osobne odovzdali Ing. Miroslav Kukla (výkonný riaditeľ hliníkovej divízie FENESTRA Sk) a Ing. Jozef Medera (obchodný riaditeľ hliníkovej divízie FENESTRA Sk).

Za účasti odmenených študentov, zástupcov spoločnosti FENESTRA Sk a dekanky  Fa STU, Assoc. Prof. Ing arch. Ľubici Vitkovej, PhD, sa tak ukončila prvá (dúfame, že nie posledná) súťaž, ktorá vytvorila aktívnu spoluprácu medzi radami študentov a našej spoločnosti.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na danom projekte zúčastnili – študentom, fakulte FA STU v Bratislave a v neposlednom rade i zamestnancom FENESTRA Sk. Finálny výsledok Referenčného booku, do ktorého sme premietli i myšlienku z najlepšieho návrhu autora Mateja Rudinského uvidíme všetci už čoskoro.


záverečné zhodnotenie súťaže na FA STU Ba       Matej Rudinský, Tomáš Ábel, Ing. Miroslav Kukla       Ing. Jozef Medera, Matej Rudinský, Tomáš Ábel, Assoc. Prof. Ing arch. Ľubica Vitková, PhD, Ing. Miroslav Kukla

     


Aktuality
© 1997 - 2021 FENESTRA Sk, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené
Realizácia Fusion IS, s.r.o.